หน้าแรก : แหล่งท่องเที่ยวปราจีนบุรี

                ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

     อยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรถนนปราจีนอนุสรณ์ห่างจากตัวเมือง ประมาณ2.5กิโลเมตรเป็นตึกที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นโดยทรัพย์สินส่วนตัว ในปีพ.ศ.2452เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีนมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้นแบบยุโรปสมัยเรอเนสซองส์มีมุขด้านหน้าตรงกลางเป็นโดมผนัง ด้านนอกเป็นปูนปั้นลายพฤกษาประดับซุ้มประตูและหน้าต่างภายในตกแต่งแบบตะวันตกกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วภายในตึกจัด ทำเป็นพิพิธภัณฑการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรโดยจะเป็นศูนย์การรวบรวมอนุรักษ์ตำราไทย สมุนไพรไทยการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัด ปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็นแหล่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการแพทย์ของท้องถิ่นโรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลนำร่องเรื่องการแพทย์
แผนไทย ใช้สมุนไพรบำบัดยารักษาโรคมีการนวดอบประคบและฝังเข็มแปรรูปสมุนไพรไทย เป็นเวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง
จำหน่ายในราคาย่อมเยา โทร. 0 3721 1088

              
                วัดแก้วพิจิตร วัดเก่าแก่ในปราจีนบุรี     เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.2422 ในสมัยของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่4
ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี บนริมฝั่งขวาของแม่น้ำปราจีนบุรีห่างจาก ตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2กิโลเมตร

               
               พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี     อยู่ห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรีประมาณ 6 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ 135 ถ.ปราจีนตคาม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีไปทาง อ.ประจันตคาม
พื้นที่โดยรอบของพิพิธภัณฑ์โอบล้อมไปด้วย พรรณไม้ สวยงามนานาชนิด อีกทั้งยังมีสัตว์สวยงามต่างๆมากมาย เมื่อท่านได้ก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้
ท่านจะได้พบกับตะเกียงจำนวน มหาศาล ซึ่งมีแขวนอยู่ทุกๆที่ ไม่ว่าจะเป็นตามที่จอดรถ ร้านค้า บนเพดาน ตามอาคารต่างๆ แม้กระทั่งห้องน้ำอีกด้วยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้


               โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ 

     ตั้งอยู่ที่บ้านโคกวัด ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ การเดินทางจากตัวเมืองปราจีนบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข 319 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3070 อีกประมาณ 1 กิโลเมตร เมืองโบราณจะอยู่ทางด้านขวามือ เมืองศรีมโหสถเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่รูปไข่
หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน เนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ มีคูน้ำคันดินกำแพงเมืองล้อมรอบ ภายในเมืองมีโบราณสถานเนินดินสระน้ำ บ่อน้ำ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปกว่า100 แห่ง สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยทวารวดีหลักฐานส่วนใหญ่ที่พบมักจะเกี่ยวเนื่องกับ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู อาทิเช่น เทวาลัย เทวรูป ศิวลึงค์

     โบราณสถานที่สำคัญในเมืองศรีมโหสถประกอบด้วยกลุ่มโบราณสถานกลาง เมืองอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นหมู่เทวาลัยฐานก่อด้วยศิลาแลงด้านบนก่อด้วยอิฐภูเขาทองเป็นเจดีย์รูปกลมลักษณะเหมือนโอคว่ำสมัยทวารวดี โบราณสถานหมายเลข 25 เป็นเทวาลัยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่อด้วยศิลาแลงอายุราวพุทธศตวรรษที่11-12สระแก้วเป็นสระน้ำโบราณที่ขอบสระมีภาพ แกะสลักลวดลายเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ จำนวนถึง 41 ภาพอายุราวพุทธศตวรรษที่ 6 - 11


               ดาษดา

     ดาษดาแกลเลอรีคือสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความงามของดอกไม้ชมความมหัศจรรย์ของศิลปะการจัดดอกไม้สดในแกลเลอรีเรือนกระจกที่หมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนตามเทศกาลและฤดูกาลเพื่อให้ความสุขหลายรูปแบบสำหรับการมาเยือนของท่านอย่าลืมแวะชิมไอศกรีมดอกไม้ที่หอมหวานชื่นใจ
และเลือกซื้อดอกไม้สดไม้กระถาง และของที่ระลึกสำหรับคนรู้ใจ